Časté dotazy

O škole se mluví jako o komunitní. Co to znamená?

Komunitní pro nás znamená především zřízená a vytvářená komunitou, tedy rodinami dětí. Rodičům to dává velkou možnost podílet se na chodu školy, přinášet témata, aktivity, nápady. Škola by měla být ohniskem dění, např. různých slavností, divadelních vystoupení, společných akcí nad rámec běžné školní výuky. Komunitní škola je místem k setkávání.

Bude ve škole něco jako osnovy, týdenní či dlouhodobější plány?

Jako každá akreditovaná škola budeme naplňovat Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání. Konkrétní plán na daný týden dostávají rodiče v předstihu mailem. Ukázkový týdenní plán k nahlédnutí . Plány na delší období jsou diskutovány s rodiči na tzv. rodičovských kavárnách (setkáních jednou za měsíc).

Jaká bude návaznost na „normální“ školní systém?

Možnost pokračovat po páté třídě buď na druhý stupeň běžné školy, nebo na osmileté gymnázium je samozřejmě otevřená a nemělo by tomu stát nic v cestě. Děti navštěvující ZaHRAdu budou mít po páté třídě minimálně tytéž znalosti a kompetence, jako děti z jiných škol. Pokud budou motivované pokračovat na osmileté gymnázium, bude dostatek času a úsilí věnováno přípravě na přijímací zkoušky.

Kde bude škola sídlit?

V prostorách na Riegrově ulici máme jistotu fungování první dva roky, tedy do června 2017. Zároveň už při zakládání naší školy jsme měli snahu ZaHRAdu co nejvíce přiblížit přírodě. I proto jednou z variant, o které se jednalo, bylo využít budovu bývalé školy v Jamném. Bohužel i díky nastavení možností získat dotace na opravu budovy se určitě nemůže podařit přesunout ZaHRAdu do Jamného v horizontu nejbližších dvou let. O dalších prostorách pro provoz školy proto jednáme – v potaz připadá přesun do některé školské budovy v okolí s volnou kapacitou nebo také usiluje o možnost pronájmu prostor bývalé praktické školy v Předklášteří, může se i stát, že nakonec budeme moci zůstat na Riegrově… Jasněji bude nejpozději do konce tohoto školního roku.

Kdy budete otevírat další třídy? Jaká je konečná kapacity školy?

Další sdruženou třídu prvního stupně plánujeme otevřít v září 2017. Obecný záměr je poskytovat cca 8 míst pro jeden ročník, tedy celková kapacita školy by měla být okolo 70 denních žáků, plus místa pro děti v režimu domácího vzdělávání.

Bude mít ZaHRAda do budoucna druhý stupeň?

Otevřít druhý stupeň je v tuhle chvíli naším velkým přáním, první možný termín otevření je září 2017 tak aby na něj mohli plynule přejít současní třeťáci.

Je možné se zapsat do ZaHRAdy jako domoškolák?

V tuto chvíli nám kapacita školy dovoluje zapsat v režimu domácího vzdělávání 2 žáky, kapacitu se ale snažíme navýšit. Žáci v režimu domácího vzdělávání mají možnost se účastnit všech lesních, dnů, exkurzí, a po domluvě i určitého počtu běžných školních dnů. Naším přáním je, aby domoškoláci byli součástí školní komunity. Tedy ano, domoškoláci jsou v ZaHRAdě velmi vítaní!

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.