Školné

Projekt komunitní školy je důsledně neziskový, naší snahou je udržet školné tak nízké, jak to jen bude možné při zachování všech základních principů (viz O ZaHRAdě, Základní principy) a odpovídajícím platovém ohodnocení pedagogů. Naším velikým přáním je, aby peníze nebyly překážkou pro rodiny, které souzní s našimi představami o vzdělávání. Proto nabízíme jednak sourozenecké slevy, jednak slevy pro rodiny, které by si plné školné nemohly aktuálně dovolit.
Aktuální výše školného je 3000Kč na měsíc, včetně prázdnin (tedy 36000Kč ročně). Každé další dítě z rodiny platí polovinu, tedy 1500Kč měsíčně. Sociální slevy se posuzují individuálně podle možností rodiny a aktuální finanční situace školy.
Školné zahrnuje veškeré náklady na učebnice, pomůcky, materiál, cestovné, vstupné, náklady na externí lektory a možnost využívat družinu.

V tuto chvíli naše škola dostává od státu měsíční příspěvek na žáka pouze ve výši 60% možné částky. Při školném 3000 měsíčně není možné dlouhodobě vystačit, proto škole finančně pomáhá zřizující spolek (viz Hnízdo) jednak fundraisingem, jednak půjčkami od jednotlivých členů. Se zařizováním prostorů a pořizováním vybavení nám velmi pomohlo více než 120 podporovatelů v rámci kampaně na Startovač.cz (odkaz) Znovu a znovu velký dík jim všem.
Jenom díky tomu je možné udržet školné v aktuální výši.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.